Bij alle leveringen hoger dan dit maken wij steeds gebruik van een ladderlift. Indien de klant zelf geen contact heeft voor een ladderlift, nemen wij zelf dit initiatief en regelen verder alles. De kost van de ladderlift is ter plaatse door de klant te betalen.
Op het opgemaakte factuur moet dus steeds duidelijk vermeld worden wat er al dan niet van ons verwacht wordt (ladderlift, montage van de goederen, etc.).
Indien de levering via een binnenlift kan plaatsvinden moet er uiteraard geen rekening gehouden worden met het aantal verdiepingen.

 

B&L Logistics is echter niet verantwoordelijk wanneer de goederen door structurele omstandigheden niet binnen kunnen geleverd worden (bv. draaitrap, ramen die niet openen,etc.). Wij doen toch steeds ons uiterste best om de levering mogelijk te maken. Indien de goederen niet kunnen geleverd worden op de gewenste plaats in de woning, dan staat de klant zelf in voor de plaatsing en stockering. In dit geval blijven de goederen ter plaatse.


Alle goederen zijn bij ons in goede handen en staan onder toezicht van de CMR conventie. Deze conventie houdt in dat bij verlies of beschadiging van de goederen onze verantwoordelijkheid zich beperkt tot €8.33/kg.
B&L Logistics is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of beschadigingen die vastgesteld worden na de levering.

 

Indien er niemand aanwezig is op de plaats van aflevering, wordt er een extra bedrag van €25 per begonnen 30 minuten aangerekend.